Validatie is een onlosmakelijk deel van ‘in control zijn’. Goede kennis van het proces, de juiste procedures volgen en periodiek kritische beheerparameters (laten) meten zijn noodzakelijk voor validatie.

Gerbrand van Middelkoop van Pro OK Advies heeft ruim 15 jaar ervaring met het valideren van allerlei systemen en locaties, het beoordelen van de meetresultaten en het adviseren bij eventuele aanpassingen aan installaties en de werkprocessen. Voor operatiekamers, maar ook voor apotheeklocaties en laboratoria.

Daarnaast heeft hij samen met een deskundige infectiepreventie een meetmethode ontwikkeld voor het valideren van het zogeheten Opragon-luchtbehandelingssysteem, gebaseerd op de Zweedse richtlijn SIS TS-39. Inmiddels is deze meetmethode door de VCCN vastgelegd in de zogeheten richtlijn 8 (VCCN RL8). Deze meetmethode is ook zeer geschikt om toe te passen op OK’s met een zogeheten UDF-systeem.

Neem contact op voor meer informatie.