Commissioning is een methode om constant in control te zijn. Voldoet een technisch product of technische dienst aan de gestelde eisen? Omdat het bij ziekenhuizen en klinieken vaak gaat om complexe systemen, beperkt de controle zich meestal niet tot het moment van oplevering alleen. Al tijdens het realisatieproces worden controles uitgevoerd. Want wanneer gebreken pas bij oplevering aan het licht zouden komen, zijn die vaak moeilijk of niet geheel te herstellen.

Het is belangrijk dat de commissioning-manager al heel vroeg in het project zijn intrede doet. Eigenlijk ligt de start van het werk al bij het opstellen van het functioneel programma van eisen (FPvE). Dit FPvE wordt vaak geschreven door de opdrachtgever en later door een adviseur en of projectteam omgezet in een technisch programma van eisen, een voorlopig en definitief ontwerp en uiteindelijk in een bestek.

In de verschillende fases, en met name bij faseovergangen, zal de commissioning-manager toetsen of het resultaat van de fase nog steeds overeenkomt met het FPvE. Door het vastleggen van deze faseovergangen ontstaat de borging dat de inschrijver op het project de juiste informatie krijg, de juiste calculatie en aanbieding kan maken en dat de opdrachtgever aangeboden krijgt wat in het FPvE gevraagd is.

Tijdens de uitvoering van het project, de controles en eventuele validatie houdt de commissioning-manager de documentenstroom in de gaten. Hij controleert en rapporteert zijn bevindingen aan het projectteam en opdrachtgever.

Een niet onbelangrijk deel van commissioning is ook een toets van het FPvE bij de beherende partij van de opdrachtgever. Uiteindelijk moeten zij het doorgaans minimaal 20 jaar onderhouden tegen zo laag mogelijke kosten.

Pro OK Advies kan u ondersteunen in commissioning. Graag komen wij bij u langs om een en ander nader toe te lichten.